Bewegend leren is één van de belangrijkste speerpunten
om beelddenkers beter te laten leren.

 

Download de Beweegbingo of maak direct een kennismakingsafspraak

Ik ben Marije Turel

Mijn naam is Marije Turel. Ik ben getrouwd met Don en samen hebben we 2 dochters (geboren in 2008 en in 2011). Ik heb 12 jaar met heel veel plezier op verschillende scholen voor de klas gestaan voor verschillende (combinatie)groepen en hoogbegaafd onderwijs. Ik merk dat mijn hart steeds meer uitgaat naar die kinderen die moeite hebben met leren. Daar wil ik hen bij helpen, zodat ze lekkerder in hun vel zitten. Ik wil deze kinderen inzicht geven in wat ze moeilijk vinden en hen leren hiermee om te gaan.

Zoektocht

Mede door de ervaring met mijn dochters heb ik de switch gemaakt, zodat ik mijn hart kan volgen. Mijn beiden dochters hoogbegaafd getest en ik heb gemerkt dat onderwijs voor deze kinderen niet altijd aansluit bij hun behoeften. Hoogbegaafde kinderen leren anders en ze worden niet altijd begrepen en – misschien wel belangrijker – zij begrijpen zichzelf vaak niet. Maar ditzelfde geldt voor kinderen met dyslexie en beelddenkers, kwam ik achter tijdens mijn zoektocht naar oplossingen. Daarnaast merk ik ook hoe moeilijk het voor ouders van deze kinderen kan zijn begrip te krijgen, op school je verhaal te kunnen doen en je eigen kind goed te kunnen begrijpen.

 

Het is mijn passie deze kinderen en hun ouders te helpen. En daarbij ook de scholen en leerkrachten die met deze kinderen te maken krijgen. Samenwerking met ouders en school vind ik heel belangrijk. In het onderwijs gaat het erom dat leerkrachten en ouders (h)erkennen dat zij een gemeenschappelijk belang hebben, nl. dat hun kind c.q. leerling zich met al zijn mogelijkheden en talenten optimaal ontwikkelt, zowel op school als thuis.

Opleiding

Naast mijn PABO-opleiding die ik in 2004 heb afgerond, heb ik diverse cursussen, trainingen en lezingen gevolgd om mijn kennis en deskundigheid te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan coöperatief leren, ECLG–training beelddenken en werkgeheugen, cursus ‘Onder- of overprikkelde kinderen; diagnostiek en interventie, SLiM-trainer bij Pauline Jonker van Maak mij wat wijstalentgedreven werken met kinderen van Els Pronk, diverse kenniscolleges bij Novilo Talentbegeleiding over o.a. executieve functies, faalangst en perfectionisme, IQ-testen en de 7 uitdagingen en de cursus ‘Slimme pedagogiek’ van Rineke Derksen. Daarnaast lees ik veel vakliteratuur zoals bijvoorbeeld ‘Wiebelen en Friemelen’ (over prikkels bij kinderen), snellezen, How2Talk2Kids, coachen 3.0 van Sergio van der Pluijm en Denken in beelden van Tineke Verdoes.


De naam Tureluurs Educatie

Het was een hele zoektocht om een leuke naam te bedenken voor mijn bedrijf. Met wat hulp (van mijn lieve behulpzame moeder) kwam ik op Tureluur. De naam van een vogel die op mijn naam -Turel- lijkt én met een beetje fantasie op mijn zelfgetekende vogeltje. Vanaf nu wordt het vogeltje van mijn logo dus Tureluur genoemd.

De betekenis van tureluur(s) volgens Van Dale:

  1. tu·re·luur (de; m; meervoud: tureluurs) grijsbruine weidevogel
  2. tu·re·luurs (bijvoeglijk naamwoord) dol: het is om tureluurs van te worden

Tureluurs staat voor het meervoud van de Tureluur. Je doet het namelijk niet alleen maar “SAMEN”, daar sta ik voor: samenwerken met een kind of groepje kinderen; samen met ouders komen tot een oplossing; samenwerken van leerlingen in de klas en dat samen met een school voor elkaar krijgen. De tweede betekenis ken je vast ook; soms kun je als ouder(s) tureluurs worden als je er niet uitkomt met je kind. Je kind kan meer dan de resultaten laten zien, wat is dan de reden dat het niet tot leren komt? Daar wil ik jullie bij helpen.

Bekijk referenties Neem contact op