Bewegend leren is één van de belangrijkste speerpunten
om beelddenkers beter te laten leren.

 

Download de beweegbingo of maak direct een kennismakingsafspraak

Ik ben Marije Turel

Mijn naam is Marije Turel (geboren december 1980). Getrouwd met Don Bolland en samen hebben we 2 dochters die nu op de middelbare school zitten (geboren in 2008 en in 2011). Ik heb 12 jaar met heel veel plezier op verschillende scholen voor de klas gestaan, voor verschillende (combinatie)groepen en hoogbegaafd onderwijs. Ik merk dat mijn hart steeds meer uitgaat naar die kinderen die moeite hebben met leren. Daar wil ik hen bij helpen, zodat ze lekkerder in hun vel zitten. Ik wil deze kinderen inzicht geven in wat ze moeilijk vinden en hen leren hiermee om te gaan.

Zoektocht

Mede door de ervaring met mijn dochters heb ik de switch gemaakt, zodat ik mijn hart kan volgen. Mijn beiden dochters zijn hoogbegaafd getest en zijn beelddenkers. Ik heb gemerkt dat onderwijs voor deze kinderen niet altijd aansluit bij hun behoeften. Beelddenkers en hoogbegaafde kinderen leren anders en ze worden niet altijd begrepen en – misschien wel belangrijker – zij begrijpen zichzelf vaak niet. Maar ditzelfde geldt voor kinderen met bijvoorbeeld dyslexie en kinderen met ADHD, kwam ik achter tijdens mijn zoektocht naar oplossingen. Daarnaast merk ik ook hoe moeilijk het voor ouders van deze kinderen kan zijn begrip te krijgen, op school je verhaal te kunnen doen en je eigen kind goed te kunnen begrijpen.

Passie

Het is mijn passie deze kinderen en hun ouders te helpen. En daarbij ook de leerkrachten die met deze kinderen te maken krijgen. Samenwerking met ouders en school vind ik heel belangrijk. Mijn doel is om kinderen zich met al hun mogelijkheden en talenten optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis.

Omdat ik in mijn eentje niet alle beelddenkers kan helpen, heb ik ook een training ontwikkeld voor professionals, zodat we samen nog meer beelddenkers kunnen helpen opbloeien.

Opleiding

Naast mijn PABO-opleiding die ik in 2004 heb afgerond, heb ik diverse cursussen, trainingen en lezingen gevolgd om mijn kennis en deskundigheid te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan coöperatief leren, via ECLde training beelddenken en de training werkgeheugen, cursus ‘Onder- of overprikkelde kinderen; diagnostiek en interventie, SLiM-trainer bij Pauline Jonker van Maak mij wat wijstalentgedreven werken met kinderen van Els Pronk, diverse kenniscolleges bij Novilo Talentbegeleiding over o.a. executieve functies, faalangst en perfectionisme, IQ-testen en de 7 uitdagingen en de cursus ‘Slimme pedagogiek’ van Rineke Derksen. Daarnaast lees ik veel vakliteratuur zoals bijvoorbeeld ‘Wiebelen en Friemelen’ (over prikkels bij kinderen), snellezen, How2Talk2Kids, coachen 3.0 van Sergio van der Pluijm en Denken in beelden van Tineke Verdoes.


De naam Tureluurs Educatie

Wat zo bijzonder is, is dat ik eerst mijn logo had getekend toen ik bezig was met de opzet van mijn bedrijf in 2017. Daarna moest ik nog een naam verzinnen en ik wilde perse dat het vogeltje mijn logo werd en de naam moest daar dus mee te maken hebben én ik wilde ook iets met mijn eigen (meisjes)naam Turel. Mijn moeder heeft me heel veel geholpen bij (het opzetten van) mijn bedrijf en ook de naam Tureluurs Educatie bedacht. En dat deze vogel de Tureluur, naast de link naar mijn naam, ook echt zo op de vogel van mijn logo leek was echt bijzonder. Een vogel met lange oranje poten en een lange oranje snavel. Vanaf nu wordt het vogeltje van mijn logo dus Tureluur genoemd.

Helemaal bijzonder omdat het een supermooie herinnering is aan mijn lieve mam die in maart 2022 is overleden. Kort na haar overlijden heb ik de Tureluur pas in het echt gezien. Gewoon bij ons in het dorp aan het water, terwijl deze vogel vooral te vinden is op het wad! Is het toeval?

tureluur vliegend

tureluur vliegend

Bron: eigen foto’s

De betekenis van tureluur(s) volgens Van Dale:

  1. tu·re·luur (de; m; meervoud: tureluurs) grijsbruine weidevogel
  2. tu·re·luurs (bijvoeglijk naamwoord) dol: het is om tureluurs van te worden

Tureluurs staat voor het meervoud van de Tureluur. Je doet het namelijk niet alleen maar “SAMEN”. Daar sta ik voor: samenwerken met een kind; samen met ouders komen tot een oplossing; en dat samen met een school voor elkaar krijgen.
De tweede betekenis ken je vast ook; soms kun je als ouder(s) tureluurs worden als je er niet uitkomt met je kind. Je kind kan meer dan de resultaten laten zien, wat is dan de reden dat het niet tot leren komt? Daar wil ik jullie bij helpen.

Bekijk referenties Neem contact op