Bewegend leren is één van de belangrijkste speerpunten
om beelddenkers beter te laten leren.

 

Download de beweegbingo of maak direct een kennismakingsafspraak

Algemene voorwaarden

Voorwaarden webshop

 • Tarieven zijn inclusief BTW
 • De betaling geschiedt vooraf via IDEAL of Bancontact
 • Het product wordt binnen 3 werkdagen verzonden, de download(s) heb je direct in je mailbox
 • Terugbetaling van downloads is niet meer mogelijk nadat de downloads verzonden zijn
 • Wanneer een product of een download niet naar verwachting is of een product beschadigd is aangekomen, kom ik graag in contact om samen een passende oplossing te zoeken. Neem dan contact op via info@tureluurs-educatie.nl
 • Indien het product niet op voorraad is, wordt contact opgenomen en is er overleg over de levertijd

Voorwaarden trainingen met kinderen

 • Duur van een sessie Beelddenken is 1 uur, alle andere trainingen duren ca. 45 min per sessie (tenzij anders vermeld)
 • Groepsles is minimaal 3 en maximaal 5 kinderen
 • Bij ziekte of annulering graag 24 uur van te voren doorgeven, telefonisch of via de mail, zodat we de afspraak kunnen verzetten. Bij minder dan 24 uur afzegging ben ik helaas genoodzaakt de kosten in rekening te brengen
 • Tarieven zijn BTW vrij voor ouders
 • Factuur wordt aan het begin van de training via de mail toegestuurd (tenzij anders overeengekomen) en dient binnen 2 weken betaald te worden
 • Na het tekenen van de overeenkomst (intake formulier) geeft de klant toestemming voor het starten van de training met bijbehorende prijs. Eventuele werkboeken worden direct eigendom van de klant. Bij voortijdig beëindiging van de training zullen de gemaakte kosten plus 20% van de totale som in rekening worden gebracht.
 • Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
 • De ouder dient tijdens de begeleidingssessie telefonisch bereikbaar te zijn.
 • Het advies van Tureluurs Educatie is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen.

De trainingen met kinderen zijn inclusief:

  • verslag na elke sessie, tenzij anders vooraf vermeld
  • tussentijds contact via app, mail of telefoon (indien nodig)
  • materialen (werkboeken, werkbladen en/of online programma voor ouders en leerkrachten, tenzij anders vermeld)
  • telefonisch evaluatiegesprek

Voorwaarden (online) trainingen professionals

 • Tarieven op de site zijn exclusief BTW, in de webshop inclusief BTW
 • De betaling geschiedt voordat de workshop/training geleverd wordt.
 • Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn.
 • Tureluurs Educatie heeft het recht de workshop/cursusovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de workshop/training, bij het kopiëren en of inloggegevens door te geven aan derden.
 • De toegang van het online trainers-programma EXTRA is levenslang, zolang het programma bestaat. Wanneer het programma om welke reden dan ook stopgezet moet worden, zal je tenminste 1 jaar toegang hebben tot het programma na startdatum. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Aangepast op 9-2-2023

TIP: Sla deze voorwaarden op, zodat je de juiste versie hebt op het moment van aankoop.